fredag 8 december 2017

Rättstavning, talsyntes och avancerad läsare i Word Online


Här visar jag kort hur rättstavningsfunktionen fungerar och hur Word Online kan läsa din text högt för dig i den avancerade läsaren. De funktionerna är en del av det Microsoft kallar Learning Tools. 
Detta är bra för alla men särskilt för dig som har svenska som andraspråk eller som har läs- och skrivsvårigheter. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar