tisdag 17 april 2012

Diagram i libreoffice och openoffice calc

Det är mycket lätt gjort att skapa enklare diagram i Openoffice eller LibreOffice. Jag använder här Calc som är excelmotsvarigheten och följer de exempel som Anna Brockstedt gjort. Tack Anna!

Se här vad som händer om man gör som följer:


Markera därefter cellerna A1 till B6 - Gå Infoga - Diagram


Sådär - nu har du ett diagram. I Diagramguide som öppnas automatiskt kan du laborera med vilken sorts diagram du vill ha.  Tryck på "slutför" i Diagramguiden så skapas diagrammet och infogas i dokumentet. 
Om du sen fyller i fler kolumner med data färgas dessa olika. Här med 3D-utseende aktiverat.Vill du, så kan du efter att ha "Slutfört" och skapat diagrammet kopiera det (högerklicka i det och välj kopiera) och klistra in det i ett ordbehandlingsdokumentet (en uppsats t.ex.)  Diagrammet blir då en bild.
1 kommentar: