måndag 4 april 2011

Att söka information - webbkataloger och bibliotek

Google och Wikipedia i all ära men när man som student måste börja söka fakta mer på allvar, t.ex. inför uppsatsskrivning så måste man ta till webbkataloger.  Jag tänkte ge er länkar till tre bra svenska sådana.
De är indelade efter samma system som biblioteken. Jag länkar bara som exempel till historia och filosofi här men ni kan lätt leta er vidare till andra ämnen själva i dem. 

Mölndals stadsbiblioteks webbkatalog - Historia    Filosofi

Referensbiblioteket. se - Historia   Filosofi

Universitetsbiblioteket i Lund - Safir - Historia   Filosofi


Man måste också vara bekant med hur man söker böcker på bibliotek som Malmö stadsbibliotek     Malmö högskolas bibliotek    och  fr.a.  Lunds universitetsbibliotek      Den nationella forskningsbibliotekskatalogen Libris   har en bra guide online. 

Man kan också söka böcker, fr.a. engelskspråkiga på Google Books. Fördelen med den söktjänsten är att den bjuder på förhandsgranskning på en hel del böcker.  Ibland kan man t.o.m. läsa stora delar av boken online. 
Söker du via Libris så länkar katalogen till Google Books när det finns utdrag att läsa. 

Ni vet väl att vem som helst kan få lånekort på MAH:s bibliotek och Lunds universitetsbibliotek. Man behöver inte vara student där. Ni vet väl också att universitetsbiblioteket i Lund är mycket större än MAH:s i Malmö.  Man kan fjärrlåna böcker till stadsbiblioteket men finns boken tillgänglig i Lund går det i regel mycket fortare att åka dit och låna direkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar