Övningar


 

Övningar i hanteringen av officepaket på webben. 
Att skriva, göra presentationer och kalkylblad direkt i webbläsaren kan vara oerhört praktiskt om man ofta arbetar på olika datorer. Har du bara tillgång till internet så är det bara att logga in från vilken dator som helst. 

Börja med att läsa igenom och se videofilmerna i blogginlägget här  


I      Vi börjar med Google Drive


1. Om du har ett Google konto, så logga in. Om inte: följ instruktionerna och registrera dig för ett nytt konto.

a) Skapa ett nytt dokument. Döp det till ditt namn. Skriv några rader. Sätt en rubrik i fetstil. Leta upp och sätt in en bild på en pyramid.

b) Dela dokumentet till en klasskamrat (skriv in den e-postadress kamraten har knuten till sitt googlekonto) och ge denne redigeringsrättigheter. Skriv samtidigt  i samma dokument. Vad händer?

c) Dela dokumentet med mig:  lars.qvist(a)gmail.com       Fundera på och skriv ditt svar i det delade dokumentet: I vilka sammanhang skulle man kunna ha nytta av att kunna samarbeta med klasskamrater i samma dokument på detta sätt?

2.  Skapa en ny presentation och gör en testpresentation på tre, fyra bilder.  Dela presentationen med mig på samma sätt som ovan.


    Överkurs för dig som är van att arbeta i Google Drive: Infoga animationer så att några bilder, pilar och ord dyker upp vid musklick. 

3.  Skapa en ny mapp och döp den till "övningar". Stoppa dokumentet och presentationen i mappen.
II        och nu till OneDrive  (tidigare SkyDrive) eller Icloud

1. Om du har ett Microsoft konto eller applekonto, så logga in. Om inte: följ instruktionerna och registrera dig för ett nytt konto. 

a) Skapa ett nytt dokument. Döp det till ditt namn. Skriv några rader. Sätt en rubrik i fetstil. Leta upp och sätt in en bild på en pyramid. 

b) Dela dokumentet till en klasskamrat (skriv in den e-postadress kamraten har knuten till sitt Microsoftkonto) och ge denne redigeringsrättigheter. Skriv samtidigt  i samma dokument. Vad händer? 

c) Skapa en ny Powerpoint. Gör en snygg presentation på ett par sidor där du jämför dina intryck av   OneDrive/ICloud med Google Drive.  Dela presentationen med mig:   lars.qvist(a)gmail.comÖverkurs för den som är snabb eller bara van användare av dessa tjänster: 


1. Dessa två är nog de största men inte de enda.  Prova och jämför:
 ZOHO


2. Prezi har blivit en stor succe' för att det ofta blir så snygga presentationer. Se ett exempel här:


1 kommentar: