tisdag 10 januari 2017

Office365 Första inloggningen

Här är en PowerPoint som guidar dig, som ny student på Kvarnby Folkhögskola, igenom de första stegen första gången du loggar in på Office365.
Här är några slides med video. Tryck på play längst ner till vänster.

https://kvarnbyfhsk-my.sharepoint.com/personal/lars_qvist_kvarnby_fhsk_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0d2bbe4942f564f258bbf842493530879&authkey=AVwGHtAHihQMPMhumlhzGjo
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar